Kultur- och teknikförvaltningen planerar att genomföra nybyggnation av kök och matsal vid Söråkers skola samt ny tillfartsväg, avlämningsplats och utökning av parkeringsplatser i två etapper.

Tidplan och åtgärder

Kultur- och teknikförvaltningen har uppdragit åt Peab Sverige AB att utföra arbetena som kommer att pågå under tiden november 2015 - oktober 2016.

Första etappen består av nytt kök och matsal vid Söråkers skola.
Andra etappen består av ny tillfartsväg och avlämningsplats samt utökning av parkeringsplatser vilket medför bättre trafiklösningar för skolan och Folkets hus och skapar ökad trafiksäkerhet i området.

Avstängd gång- och cykelväg

Under pågående arbete kommer gång- och cykelvägen från Duved till Söråkers skola och Folkets hus att vara avstängd och snöröjs därmed inte. Gående hänvisas till gång- och cykelväg utmed Rigstavägen.

Skiss över nya matsalen

Här kan du se en skiss över den nya matsalsdelen.

För mer information:
Projektledare Tommy Sepänmaa, e-post tommy.sepanmaa@timra.se,  telefon 060-163166
Fastighetsansvarig Staffan Abramsson, e-post staffan.abramsson@timra.se, telefon 060-163211
Verksamhetsansvarig Fredrik Hammarström, e-post fredrik.hammarstrom@timra.se, telefon 073-2741326Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt