Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal jävar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus ska det vara minst 600 järvar i Sverige.

Läs mer

Kontakt:
Marcus Öhman, chef fViltförvaltningsenheten, 010-698 11 67, marcus.ohman@naturvardsverket.se


Taggar

järv

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63