I takt med att klimatet förändras kan vi förvänta oss mer nederbörd. Nu ska en ny vägledning hjälpa kommuner och andra aktörer i Västerbotten att hantera olika effekter av klimatförändringarna.

Förra året var det varmaste året som uppmätts i Sverige sedan mätningarna började. Den enskilt högsta temperaturen uppmättes på Skellefteå flygplats den 25 juni (34,0°). På de flesta håll kom även mer nederbörd än normalt och i synnerhet Norrlandskusten var mycket nederbördsrik.

Under senare år har effekter av klimatförändringarna börjat märkas mer i samhället.

Ras och skred blir vanligare och påverkar både bebyggelse och infrastruktur. Skyfallen kommer oftare och den ökade nederbördsmängden leder till översvämningar. Under sommaren blir det vanligare med värmebölja och bränder i skog och mark. Samtidigt blir växtsäsongen längre och vi behöver mindre energi för att värma upp våra hus under vintrarna.

För att stödja länets kommuner, företagare och andra aktörer i att hantera både risker och möjligheter som uppstår av klimatförändringarna har Länsstyrelsen Västerbotten nu tagit fram en regional vägledning för klimatanpassning. Vägledningen beskriver vilka effekter som klimatförändringarna kan ge, samt presenterar verktyg och förslag till åtgärder för klimatanpassning för olika sektorer och näringar i samhället.

Vägledningen går att ladda ner gratis här från Länsstyrelsen Västerbottens hemsidalänk till annan webbplats.

Kontaktperson: Johanna Aeschbacher, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten. Tel 010-225 45 37.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41