Fler laddstolpar för elbilar behöver byggas i länet. Nu har Föreningen Blå vägen och Länsstyrelsen Västerbotten genom projektet Fossilfria transporter i norr tagit fram en strategisk plan för laddinfrastruktur med snabbladdning längs väg E12.

På torsdag den 7 maj presenteras planen "Laddinfrastruktur för elfordon längs E12" under ett digitalt möte. Intresset är stort - ett hundratal deltagare från många olika sektorer såsom energibolag, elkraftsbolag, färjerederier, lanthandlare, destinationsbolag, kommuner och statliga myndigheter kommer att delta under mötet. Planen omfattar hela sträckan kust till kust - mellan Holmsund i Sverige och Mo i Rana i Norge.

Förutom presentationen kommer vi också bjuda på flera andra intressanta inslag och diskussioner om laddinfrastruktur och elbilar.  Några av diskussionspunkterna är:

  • Hur går det att köra elbil i norra Sverige?
  • Kan man som mindre aktör installera och finansiera laddinfrastruktur?
  • Kan besöksnäringen dra nytta av en utbyggd infrastruktur?
  • Var finns laddinfrastrukturens vita fläckar? Och hur kan man finansiera en utbyggnad där?

Mötet hålls mellan 9.00 – 14.30 den 7 maj. Heidi Andersson, ”Armbryterskan från Ensamheten”, kommer att vara moderator. Vill du veta mer? Kontakta då projektledaren Johan Edqvist på 072-233 93 80 eller via mejl: johan.edqvist@lansstyrelsen.se

Utredningen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, i form av en transnationell komponent till projektet Fossilfria transporter i norr. Medfinansiering kommer från Föreningen Blå vägen, Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Sweco har utfört arbetet med att ta fram strategin.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04