I dag släpper den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection en rapport som visar att världens 25 ledande fiskföretag gör framsteg i arbetet mot spöknät, alltså förhindrar att fiskeutrustning lämnas kvar i havet och dödar miljontals fiskar och tiotusentals marina däggdjur varje år.

Den första rapporten publicerades i mars förra året. 2019 års uppdaterade version, Ghosts beneath the waves: 2nd Edition, rankas 25 fiskföretag från nivå 1 (föregångare, “best practice”) till 5 (oengagerad) på deras förmåga att hantera problemen med spöknät. Förlorad eller kvarlämnad fiskeutrustning kan ta upp till 600 år att bryta ner.

Precis som 2018 har inget företag ännu nått nivå 1. Däremot har tre av världens största fiskeföretag för första gången nått nivå 2 och gjort spöknätshantering till en integrerad del av sin affärsstrategi. Dessa är Thai Union, TriMarine och Bolton Group.

- Trots framsteg på bara ett år ser vi att mycket återstår att göra för att tackla problemen med spöknät. säger Ingrid Giskes, som är högsta ansvarig för World Animal Protections arbete mot spöknät.

-  Endast nio av de 25 företagen ser spöknät som ett problem för dem. Bara två av dem rapporterar framsteg som gjorts i denna fråga. Det är förvånande eftersom mellan 5 och 30% av minskningen av fiskebeståndet beror på spöknät. Valar, delfiner, sälar, sköldpaddor och andra havslevande djur påverkas också. Det är fyra gånger mer troligt att fiskeutrustning trasslar in djur än alla andra marina avfall sammanlagt. Dessutom bidrar spöknät till havets plastproblem med mer än 70% av all makroplast (viktmått) som är fiskrelaterat.

The Global Ghost Gear Initiative (GGGI), en sammanslutning som grundades av World Animal Protection 2015, tacklar spöknät på global nivå. GGGI:s medlemmar finns såväl inom fiskeindustrin som regeringar, fiskare och organisationer. Varje deltagare har en viktig roll lokalt, regional eller globalt.

Ingrid Giskes säger:

- De senaste åren har fiskeindustrin verkligen tagit tag i frågan om spöknät och tar det på mycket större allvar. Företag, regeringar och andra intressenter har erkänt att spöknät är ett stort problem som måste tas omhand omgående. Det senaste året har GGGI fått 40 nya medlemmar. Rapporten visar att företag som går med i GGGI lyckas bättre med att hantera frågan gentemot sina leverantörer, liksom att bidra till FN:s hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att välkomna fler rmedlemmar som vill skydda havets djur.

 


Bifogade filer

 RAPPORT_spknt2.pdfVi är en av världens största djurskyddsorganisationer och arbetar målinriktat för att stoppa djurplågeri i hela världen. Vi har samarbete med organisationer, företag och enskilda runt hela världen och är rådgivare åt FN, EU, regeringar och myndigheter. Vi är insatta i djurskyddsfrågor, såväl i Sverige som globalt. Våra arbetsområden är djur i samhällen, främst hemlösa hundar och arbetsdjur, lantbruksdjur, katastrofdrabbade djur och vilda djur.


Kontakt


Lise-Lott Alsenius

Presskontakt

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

08-617 79 72

070-397 21 33

Roger Pettersson

Generalsekreterare

rogerpettersson@worldanimalprotection.se

070-217 21 33

Julia Engqvist

Kampanjansvarig

Juliaengqvist@worldanimalprotection.se

08-6177970

08-6177975

706142133