Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering?

Dessa och andra frågor diskuterades på ett frukostseminarium i riksdagen den 10 november som Avfall Sverige var med och arrangerade. På seminariet presenterades också en rapport där åtta exempel samlats på vad som kan åstadkommas när kommunerna och det privata näringslivet samverkar. De olika exemplen i rapporten visar hur kommunens ansvar för avfallshanteringen banat väg för nya företag, vilket har skapat både arbetstillfällen och tillväxt. Kommunernas ansvar för avfallsfrågorna skapar en långsiktighet som gör svensk avfallshantering världsledande.

– Samhällets ambitiösa miljöambitioner omsätts ofta i praktiken i kommunerna. Kommunerna har fått – och också förvaltat – det samhällsansvar som är nödvändigt för en effektiv avfallshantering, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

- Tack vare kommunernas ansvar och ekonomiska uthållighet är svensk avfallshantering världsledande. Nu går vi vidare mot nästa stora utmaning: att se till att avfall inte uppstår. Även här är det kommunerna som går i bräschen, säger Weine Wiqvist.

Läs hela rapporten på www.avfallsverige.se/rapporterprojekt/, 2011:24 Innovationer och nya företag. Resultat av kommunernas ansvar för avfallet.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 070-893 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20