Ny rapport om förebyggande hälsa släppt av Swelife. Fotograf/Källa: Jenny Hill.

”Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa – en ny marknad eller nästa stora reformområde?” heter den nya Swelife- finansierade rapporten om förebyggande hälsa som presenterades under Almedalsveckan.

Rapporten går att ladda ner nedan.

Rapporten har sammanställts för Swelifes strategiska projekt Förebyggande hälsa – håller det på att utvecklas en ny samhällsnyttig marknad? Analys av aktörer, frågor/områden, scenarier, strategiska vägval och samverkan.

Projektet har finansierats av Vinnova jämte projektpartners.
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.


Kontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634

Peter Nordström

programchef Swelife

peter.nordstrom@swelife.se

+46 705-191 220

Eva Sjökvist Saers

styrelseordförande Swelife

eva.sjokvist@saers.se

0705 50 73 71

Åsa Wallin

portföljansvarig Kompetens och kapital

asa.wallin@swelife.se

070-0850510