På miljö- och hälsoskyddsnämndens möte idag presenteras miljöförvaltningens rapport och sammanställning kring utvecklingen av miljöfordon i staden, regionen och riket år 2017. En slutsats är att många elfordon säljs begagnade utomlands, och att Stockholm ligger långt fram i utvecklingen kring förnybart drivna fordon men att målet om en fossilfri fordonsflotta ligger långt borta.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad genomför årligen en sammanställning kring hur miljöfordon utvecklas i staden, regionen och riket. Statistiken är viktig för att kunna analysera effekterna av olika åtgärder och samtidigt ge underlag för vilka ytterligare insatser som kan behövas för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta.

En tredjedel av landets nybilsinköp sker i Stockholm, och en stor del av dessa fordon säljs vidare redan efter tre år. Rapporten från Miljöförvaltningen lyfter att många gas- och elbilar exporteras vid andrahandsförsäljningen, främst till Norge men även andra delar av Europa.

- Det är tydligt att vi behöver fler verktyg för att se till att el- och gasbilar stannar kvar i Sverige. Vi behöver bygga ut fler laddplatser och titta på fler åtgärder för att göra det mer attraktivt att använda fossilfria bilar i Stockholm. Ett sätt att skynda på omställningen är att erbjuda  differentierad parkeringsavgift, men för detta krävs en lagändring, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Att säkra en fossilfri fordonsflotta är en stor utmaning, och att det i det arbetet är viktigt att säkerställa att stadens alla strategiska dokument är teknikneutrala då det beräknas att alla hållbara tekniker kommer att behövas för att nå målet.

Rapporten slår även fast att drygt hälften av bilarna registrerade i Stockholm är över 10 år gamla och ägs av privatpersoner. Dessa körs främst på kvällar och helger. Endast cirka 20 procent av stadens invånare använder bilen till arbetspendling.

I Stockholm är drygt 30 % av drivmedelsanvändningen förnybar, vilket är en mycket hög siffra i jämförelse med andra städer i världen.

För att ta del av rapporten i sin helhet: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1956805

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02