Den 30 augusti överlämnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset en ny studie till regeringen om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Den nationella studien, som finansierats av regeringen, är den fjärde i ordningen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med hjälp av forskare från Ersta Sköndal Bräcke Högskola frågat drygt 3 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Svaren går att jämföra med tidigare år då samma frågor har ställts vid flera undersökningar.

Välkommen på en webbsändning

Rapportens resultat kommer att presenteras under en webbsändning måndag den 30 augusti, kl. 10:00-12:00.

Medverkande i webbinariet

  • Karin Strandås, statssekreterare hos Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
  • Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Carl Göran Svedin, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Linda Jonsson, universitetslektor Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Åsa Landberg, doktorand Ersta Sköndal Bräcke Högskola och sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Länk till webbinariet:

https://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/webbinarium-rapportslapp-unga-sex-och-internet-efter-metoo/

Bakgrund till studien

På uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har forskare från Ersta Sköndal Bräcke Högskola tillsammans med Statisticon genomfört en kvantitativ studie bland unga i gymnasieskolans år 3. Uppdragets huvudfokus var att samla in kunskap om ungdomars sexualitet, erfarenheter av övergrepp, sexuell exploatering samt sexuell exponering via digitala medier i enlighet med Regeringsbeslut A2019/01729/MRB samt förlängningsbeslut A2021/00093. Detta är den fjärde stora nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Samtliga studier har gjorts på uppdrag av och finansierats av regeringen. Det gör att vi kan jämföra svaren och se utveckling över tid.

Om Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor. 

Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Det gör vi genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Vår vision

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.Kontakt


Susanne Björk

Kommunikatör

susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

08-679 60 78

0701063113