Fossil Fuel Exit Strategy visar att befintlig kol-, olje- och gasproduktion sätter världen i riktning mot att överskrida Parisavtalets mål. Rapporten analyserar den globala potentialen för förnybar energi och finner att varje region på jorden kan ersätta fossila bränslen med förnybar energi för att hålla uppvärmningen under 1,5 °C och ge tillförlitlig tillgång till energi för alla.

Världen har redan mer än tillräcklig potential för förnybar energi för att bekvämt kunna genomföra övergången från fossila bränslen och samtidigt utöka energitillgången för alla, finner en ny rapport av Dr Sven Teske och Dr Sarah Niklas från Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney.

Fossil Fuel Exit Strategy visar tydligt att även om inga nya projekt för produktion av fossila bränslen byggdes från och med idag, skulle koldioxidutsläppen från befintlig produktion fortfarande bli för höga för att hålla klimatförändringarna inom gränserna för Parisavtalets mål. Rapporten visar att världen skulle producera betydligt mer fossila bränslen än vad som är möjligt enligt 1,5 °- gradersmålet. Därför måste befintlig kol-, olje- och gasutvinning aktivt avvecklas och förnybar energi utökas.

Rapporten visar att denna övergång inte bara är nödvändig utan också helt genomförbar. Världen behöver helt enkelt inte mer fossila bränslen. Faktum är att alla regioner har tillräckligt med potential för förnybar energi för att kunna förse alla med energi med existerande teknologi.

Detta visar att det är möjligt att uppfylla de dubbla utmaningarna av att fasa ut fossila bränslen och öka tillgången elektricitet i den takt som krävs genom att bygga ut förnybar energi, enligt Fossil Fuel Exit Strategy: An orderly wind down of coal, oil and gas to meet the Paris Agreement.

Denna rapport kommer strax efter International Energy Agency's Net Zero by 2050 Roadmap som tydligt säger att världen måste sluta investera i och bygga ut produktion av fossila bränslen. Fossil Fuel Exit Strategy går längre genom att finna att det också är nödvändigt att börja fasa ut existerande kol-, olje- och gasproduktion för att ha en chans att förhindra katastrofala klimatförändringar.Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt