Christer Rosenberg, som idag är vårdcentralchef på Närhälsan Frölunda vårdcentral, kommer den 1 september att tillträda som ny chef för Närhälsans utvecklingsavdelning. Förutom att han är läkare har han också en gedigen erfarenhet av organisationsutveckling samt en spännande bakgrund som skådespelare och regissör.

- Närhälsan är en stor och mångfacetterad organisation med både Vårdval och beställd vård. Jag känner stor ödmjukhet inför det. Det ska bli spännande att under hösten sätta mig in i alla Närhälsans olika verksamheter. Jag tror jag kan bidra till att göra vårt arbete i Närhälsan mer hållbart för både våra medarbetare och för de människor som söker vår hjälp, säger Christer Rosenberg om sin nya roll.

Christer fick sin läkarlegitimation 2008. 1995 var han ordförande i Medicinska föreningen och satt dessutom i universitetsstyrelsen i Göteborg som ledamot 1995-1997. På mitten av 90-talet var Christer också med och skapade Sahlgrenska Akademin som utredningssekreterare/projektledare. Vid millenniumskiftet var han vd för ett universitetsanknutet organisationskonsultföretag, Paradigma AB, och senare ett mindre IT-företag som utvecklade journalsystem för kommunal vård och omsorg. Christer Rosenberg har sedan 2013 arbetat som läkare och chef inom Närhälsan.

Prisad
Christer blev 2015 vald till Årets chef inom Västra Götalandsregionen. Denna benämning fick han med anledning av det arbete som han som vårdcentralchef för Närhälsan Frölunda vårdcentral genomförde då han tillsammans med personalen lyckades vända utvecklingen från en nedläggningshotad vårdcentral med röda siffror, till en aktiv och utvecklande vårdcentral med budget i balans.

- Christer kommer med sin läkarbakgrund att tillföra mycket nyttig kompetens till vår utvecklingsavdelning. Inte minst med hans ledarskapsförmåga, att göra medarbetare delaktiga och att tänka i nya banor. Något som hans smått unika och spännande bakgrund bäddar för. Vi har valt honom just för dessa egenskaper och hans prisade kreativa förmåga, menar Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör i Närhälsan.

Många strängar på sin lyra
I grunden är Christer specialist i allmänmedicin. Men han har inte bara sina rötter inom vården. På 80-talet var han med och skapade Skaraborgs Länsteater i Skövde som skådespelare, regissör och dramapedagog.

– Det pedagogiska och hälsobefrämjande (salutogena) ledarskapet har alltid intresserat mig och hur vi kan bygga upp individer och grupper i ett så hållbart arbetssätt som möjligt med tydliga mål och med själva vårdprocesserna i fokus, säger Christer.

 

För ytterligare information, kontakta

Christer Rosenberg, vårdcentralschef
Telefon: 070-0824732
christer.rosenberg@vgregion.se

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör
Telefon 070-397 53 12
E-post marie-louise.gefvert@vgregion.se


 
Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85