För att skydda varandra rekommenderas personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs succesivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari

Om munskydd används på rätt sätt kan de minska smittspridningen, särskilt i situationer där människor inte kan hålla avstånd till varandra.

I Västra Götalandsregionen införs från och med 7 januari en tillfällig rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler. Den genomförs under de närmaste dagarna och gäller både personal, besökare och patienter. Barn och ungdomar under 16 år och personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.

- ­Syftet med åtgärden är att ytterligare försöka minska smittspridningen inom vård och omsorg, säger Ingemar Qvarfordt, hygienläkare och medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionen, och tillägger att åtgärden följer Folkhälsomyndighetens nyss uppdaterade råd.

Munskydd kommer att delas ut till alla som behöver besöka, vårdas eller arbeta i lokaler för vård och omsorg. Det kommer bara lämnas ut ett åt gången för att minska risken att de förorenas.

Att rekommendationen om generell användning av munskydd införs betyder inte att Västra Götalandsregionen lättar på andra rekommendationer rörande Covid-19.

Vårdgivarna i Västra Götalandsregionen har möjlighet att anpassa rekommendationen med lokala rutiner för sina respektive verksamheter. Frågor om lokala tillämpningar får ställas till respektive förvaltning, privat utförare eller kommun.

Kontakt:
 

Ingemar Qvarfordt
Överläkare, docent, Västra Götalandsregionen
Tel 031-3424915, mob 070-0824970
ingemar.qvarfordt@vgregion.se


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se