Destination Kalmar har, med hjälp av Kalmar kommuns upphandlingsenhet, genomfört en upphandling för att finna en restauratör att driva restaurangverksamheten på Kalmar Slott. Uppdraget består i att, i samverkan med slottet, utveckla verksamheten och bjuda våra gäster på genuin mat och god fika.

I upphandlingen har vi efterfrågat en entreprenör med gedigen kunskap kring vad det innebär att vara restauratör och som har tydliga ambitioner och en vision kring uppdraget. Efter ett intensivt arbete har upphandlingen slutförts, och vinnande leverantör är Restaurang Postgatan AB. Denne leverantör har visat en förståelse för komplexiteten i att driva en verksamhet med hög gastronomisk ambition, men där utbudet även tilltalar barnfamiljer, och där upplevelsen av ett besök på restaurangen ska vara en integrerad del av intrycket efter ett besök på Kalmar slott.

Vi ser fram emot vårt samarbete och de utvecklingsmöjligheter för arrangemang på slottet som detta samarbete kommer att kunna medföra.

Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. 1/2 2020.

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!


Platser

Kalmar

Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93