Riksbankens Jubileumsfond (RJ) lanserar en ny version av Flexit-tjänster. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan i den här utlysningen skicka in en gemensam ansökan.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) lanserar en ny version av Flexit-tjänster. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan i den här utlysningen skicka in en gemensam ansökan.

Till skillnad från tidigare utlysningar, som har utgått från organisationers behov och frågeställningar, satsar RJ nu på en modell där forskare och organisationer gemensamt skickar in förslag på Flexit-tjänster. Projektförslagen ska utgå från ett behov av kunskapsutveckling hos organisationerna som forskaren kompletterar med en forskningsplan.

Genom Flexit-tjänsterna vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskare kan tillföra verksamheter utanför lärosäten, men även upplysa forskarsamhället om kunskap och erfarenhet som företag och organisationer besitter.

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företag/organisation. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till ett lärosäte eller annan institution. Under det sista året har forskarna fortsatt kontakt med företaget/organisationen.

Flexit är öppet för yngre likväl som mer seniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för upp till tre års forskning.

Ansvarig forskningssekreterare: Torbjörn Eng

Flexit 2020 (svensk)

Flexit 2020 (English)Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435