Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Läs hela artikeln och ladda ner rapporten här: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-sammanhallen-statistik-for-fyra-olika-former-av-skogsmark/

Kontakt

Maano Aunapuu, enhetschef Områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 13 75, Maano.Aunapuu@Naturvardsverket.se

Birgitta Olsson, handläggare på Fastighetsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 48, Birgitta.Olsson@Naturvardsverket.seNaturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63