Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Redan före ett års ålder kan de flesta formulera ett eller ett par ord, och när man väl behärskar ett språk är möjligheterna oändliga att uttrycka nästan vad som helst. Ord kan orsaka slagsmål, ändra historien eller få oss att känna kärlek.

Språket är människans unika sätt att uttrycka sig och att kommunicera. Det är ett verktyg i ständig förändring. Och just nu kan det i vissa fall verka som om språket exploderar. Muntlig kultur invaderar skriftspråket, en rad språk håller på att försvinna, och tekniken gör att allt fler pratar och skriver, men är det någon som läser och lyssnar?

Språkets roll för vårt tänkande och vilka vi är blir alltmer uppenbar. Det syns i forskningen om grammatik, kognition och kultur. Det är ett skäl till att Riksbankens Jubileumsfond valt orden som tema för en ny serie häften. Samtliga häften tar sin utgångspunkt i språkutvecklingen och den senaste forskningen.

I första häftet inleder Jenny Björkman och Patrik Hadenius med att beskriva några av de förändringar av språket och språklig kultur som vi kan se just nu. Det handlar inte bara om emojis och nya kreativa sätt att stava, utan om en större språklig klimatförändring.

I det andra häftet skriver Jenny Larsson, professor i baltiska språk, om hur språket kan vara en nyckel till vårt mänskliga ursprung. Genom tvärvetenskaplig forskning, där modern arkeogenetik och språkvetenskap förs samman, har forskare lyckats förstå mer om de tidiga människorna och vad de möjligen kan ha pratat om.

Dessa häften är de två första i en svit som under året kommer att samlas i en ”box”. Texterna bygger på forskning finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. Forskarna deltar också i UR:s nya serie Samtal om språk, där de tillsammans med andra språkvetare, historiker och psykologer diskuterar de ämnen som tas upp i häftena.

 

Häfte ett: Skrivet som talat

Häfte två: I begynnelsen var ordet.

UR: Samtal om språk


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435