Arbetsgivare väljer ofta bort arbetssökande på grund av funktionsnedsättning eller annat som inte har med kompetensen att göra. Nu har DHR och ManpowerGroup tagit fram en folder som kan hjälpa organisationer att tänka rätt vid rekrytering.

Ju större mångfald bland medarbetarna, desto fler infallsvinklar på produkter, tjänster och företagskultur får verksamheten. Det leder i sin tur till att företaget kan nå ut till en större kundkrets. Organisationer som präglas av mångfald är bättre på att rekrytera talanger, öka nöjdheten bland de anställda och fatta bra beslut.

Men ibland kan arbetsgivare känna sig osäkra på om en funktionsnedsättning påverkar möjligheten att jobba och leverera. Därför har DHR och ManpowerGroup samarbetat kring en folder som fokuserar på hur arbetsgivare kan resonera i rekryteringsprocessen.

- På DHR är vi experter på frågor om rörelsenedsättningar och vet vilka fallgropar som många av våra medlemmar råkar ut för när de söker jobb. Ofta handlar det om attityder och kommunikationsproblem, som kan vara lätta att lösa om man bara blir medveten om dem, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

ManpowerGroup betonar vikten av att rekrytera utifrån kompetens.

- I tider av kompetensbrist är det viktigare än någonsin att ta vara på all tillgänglig talang. Smarta arbetsgivare fokuserar enbart på kompetens i sina rekryteringar. Vi anser att ett brett perspektiv när man rekryterar med fokus på vad människor kan bidra med, både är klokt och nödvändigt. Sverige har inte råd att välja bort människor, vare sig på arbetsmarknaden eller i samhället i övrigt, säger Elisabeth Skol, HR-Direktör på ManpowerGroup

Foldern ”Rekrytera brett och säkra kompetensen” kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla. Du hittar den här: https://dhr.se/blog/12213/

För mer information om skriften, var god kontakta:

Kristian Cornell, ombudsman, DHR, telefon 070 - 315 80 36, kristian.cornell@dhr.se

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38