Vårdpersonal i skyddsutrustning Fotograf/Källa: Johanna St Michaels

Muskelkraft, hjärt- och lungfunktion, kognition och skador på hjärnan. Det är parametrar som nu undersöks i en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man följer upp patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen i Mölndal för covid-19 infektion under våren 2020. En del av studien görs i samarbete med minnesmottagningen.

Samtliga patienter vårdades i respirator på intensivvårdsavdelning i våras med lång vårdtid, i genomsnitt 20 dagar. Totalt kommer man att undersöka fem parametrar: hjärtfunktion, lungfunktion, kognition, muskelstyrka och så kallade neuromarkörer, som kan påvisa kvarstående skador i hjärnan. I den pågående studien är det ett fyrtiotal patienter med covid-19 som följs upp.

– Nästan hälften av patienterna hade nedsatt muskelkraft fyra till sex månader efter utskrivning, det är något vi nu kan se. Patienter med längre vårdtid hade sämre muskelstyrka än dem med kortare. Hur lång tid det tar att återhämta sig vet vi inte än, säger Bengt Nellgård, överläkare inom anestesi, operation och intensivvård på Mölndals sjukhus, som leder studien.

En av lärdomarna under pandemiutbrottet i våras är att en covidinfektion påverkar både hjärta och lungor. Då många patienter fick blodproppar i lungor och underben har man i Sverige under den andra vågen behandlat patienter med blodförtunnande medel.

– Vi kunde se att under vårdtiden hade mer än hälften en sänkt hjärtfunktion, men det fanns ingen korrelation med inflammatoriska markörer. Men vi såg en korrelation mellan biomarkörer kopplade till blodproppar och hjärtfunktionen, säger Bengt Nellgård.

I studien kommer patienterna noga följas upp, för att se vilken påverkan en kraftig infektion av covid-19 haft på kroppen. Förutom hjärtfunktion och muskelstyrka kommer även lungornas återhämtning att undersökas genom datortomografi på lungan och spirometri. Det senare är ett vanligt förekommande lungfunktionstest som mäter hur mycket luft en patient kan blåsa ut och hur snabbt det går.

Man mäter även kognitionen hos patienterna i samarbete med minnesmottagningen.

– Vi har upptäckt att nästan hälften av patienterna har kognitiva problem fyra till sex månader efter sin IVA-tid. Inte så det märks mycket men det fanns minnespåverkan. Vi vet sedan tidigare att långvarig inflammation kan ge påverkan på kognitionen, men vi vet ännu inte om den kommer att kvarstå hos de covid-19 drabbade patienterna, säger Bengt Nellgård.

Därför görs studien

  • Med hjälp av dagens teknik kan sjukvården undersöka förändringar hos patienter noggrannare än för tjugo år sen, det gör att så kallade restsymtomen kan upptäckas lättare.  
  • Covid-19 är en helt ny sjukdom och den behöver följas upp när det gäller både sjukdomsförlopp och restsymtom. I framtiden kan sjukvården då förhoppningsvis förhindra denna typ av restsymtom.

FAKTA

Sedan pandemins start har ungefär 40 covidstudier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten. Varje vecka släpps tusentals vetenskapligt granskade artiklar om covid-19 runtom i världen. Cirka två tusen inom det medicinska och samhällsvetenskapliga fältet. För att samla in och utnyttja den kunskapen, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året startat en särskild följegrupp för covidforskning. På sjukhuset har det även upprättats ett kvalitetsregister för covid-19, där forskare kan ansöka om att få ut uppgifter till en studie som fått godkänd etikprövning.  

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000