Män konsumerar i högre grad dyr specialist- och sjukhusvård medan kvinnor återfinns i den billigare primärvården. Det visar en hälsoekonomisk studie gjord på samtliga 1,6 miljoner invånare i Västra Götaland. 

Ingrid Osika Friberg

- Vi skulle troligen kunna undvika för tidig död, svår sjukdom och sänka kostnaderna om män sökte vård tidigare och gick till vårdcentralen istället för till specialistsjukvården. Det säger Ingrid Osika Friberg, nationalekonom och utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för jämlik vård.

Ingrid Osika Friberg har studerat hur kvinnor och män i alla åldrar konsumerar vård, var i vården de återfinns, antal besök och vårddagar och vad vården kostar. Hon har fokuserat på tre vårdnivåer; primärvården, specialistvården och den slutna sjukhusvården.

-Totalt sett kostar kvinnors vård 20 procent mer per capita jämfört med män eftersom de söker mer vård, säger Ingrid Osika Friberg.

När all vård kopplat till reproduktion lyftes ut ur materialet så försvann hälften av skillnaderna i kostnaderna. Därefter justerades materialet ytterligare och sjukdomar i det reproduktiva systemet, så som prostata- och bröstcancer, togs bort ur materialet. Kvar var totalt åtta procents skillnad i kostnader.

-Vi ville veta vilken typ av vård som skillnaderna återfanns i och fann då att inom psykiatri och psykisk ohälsa samt inom sjukdomar i muskler och leder dominerade kvinnorna stort. Kvinnors högre kostnader inom dessa sjukdomar kunde förklara de kvarvarande könsskillnaderna på åtta procent.

-Både mer forskning och betydande förändringar i samhället behövs för att kvinnor ska kunna hålla sig friska, säger Ingrid Osika Friberg.

Ett tydligt resultat i studien var att kvinnor och män söker vård på olika vårdnivåer. Män söker i mycket lägre utsträckning primärvård jämfört med kvinnor. Totalt sett gör kvinnor 58 procent fler besök inom primärvården jämfört med män. När hänsyn tagits till den könsspecifika vården gör de 39 procent fler besök i primärvården.

- Män är mer inlagda på sjukhus för saker som man antar att primärvården skulle kunna komma till rätta med om män sökte på vårdcentralen på ett tidigare stadium, säger Ingrid Osika Friberg. Vi vet att män väntar längre med att söka vård och är då troligen sjukare jämfört med kvinnor när de väl söker – och att det är därför de läggs in och deras vård blir dyrare.

Ingrid Osika Friberg är nationalekonom, genusvetare och doktorand i hälsoekonomi. Hon är anställd som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen samt som doktorand på Medicinska institutionen på avdelningen för Epidemiologi och social medicin Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Handledare: Gunilla Krantz, Sylvia Määttä, Krister Järbrink.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Public Health den 9/12 2015

Kontakt:

Ingrid Osika Friberg, 070-091 99 74

Kunskapscentrum för jämlik vård är en enhet inom Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Kunskapscentret har som uppgift att uppmärksamma ojämlikheter inom vården och erbjuda vårdverksamheter stöd i att komma till rätta med skillnaderna.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se