Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu inleder forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie för att undersöka symtomen vid långtidscovid och hur vanligt det är bland personer som inte varit allvarligt sjuka i covid-19. Drygt 55 000 personer i Västra Götaland bjuds in för att delta i studien. Att så många kan bjudas in är tack vare den tidiga provtagningen av vårdpersonal inom regionen.

Många personer rapporteras ha symtom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Men man vet i dag inte så mycket om hur många som får långtidssymtom av alla dem som får covid-19. Detta eftersom de flesta som fick covid-19 under våren 2020 aldrig testades.

– Vi vill få svar på några av de viktigaste frågorna kopplat till långtidscovid, det vill säga vilka de långvariga symtomen är och framför allt hur vanliga de är. De flesta studier i dag studerar långtidscovid hos personer som varit så svårt sjuka i covid-19 att de behövt sjukhusvård men i vår studie kommer vi att kunna undersöka hur vanligt det är bland personer som inte varit så allvarligt sjuka, säger Simon Larsson, läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet samt huvudansvarig för studien.

Från och med slutet av mars förra året erbjöds nämligen medarbetare i Västra Götalandsregionen, liksom i regionens kommuner, att testa sig även vid lindriga symtom för att undvika onödig sjukfrånvaro.

– Denna tidiga provtagning av personal ger oss nu en unik möjlighet att i efterhand studera långsiktiga effekter av covid-19 i ett brett urval av smittade och inte bara bland personer som blivit så sjuka att de behövt sjukhusvård, fortsätter Simon Larsson.

Det är i nuläget inte känt vad långtidssymtom beror på eller hur de ska behandlas.

– Frågan har uppmärksammats alltmer under den senaste tiden, då många människor varit sjuka länge och dessutom upplevt svårigheter att få vård och i vissa fall sjukersättning eftersom det saknas kunskap om tillståndet, säger Robert Sigström, läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet samt medansvarig till studien.

Personal inom kommuner och i sjukvården som testar sig för covid-19-infektion registrerar sitt prov via Bank-ID och får svar via sms när provet analyserats. Under perioden mars till och med november 2020 testades totalt cirka 55 000 personer. Alla dessa bjuds in att svara på enkäten.

De båda forskarna poängterar att det är lika viktigt att svara på enkäten oavsett om man haft covid-19 eller ej.

– Inom all forskning är det viktigt att ha en kontrollgrupp. För vår studie är det viktigt att kunna jämföra dem som haft en bekräftad infektion med dem som haft symtom av annan anledning, för att få reda på vad som är specifikt för covid-19. Men all medverkan i studien är självklart helt frivillig, avslutar Robert Sigström.

 

Om studien

Studien pågår under januari och februari 2021 och har genomgått etisk prövning.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000