Fastigos stämma valde på torsdagen en styrelse. Företrädare för hela fastighetsbranschen finns representerad i styrelsen som har representanter från kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

– Fastighetsbranschen är oerhört viktig för samhällsbyggandet och utvecklingen i Sverige i stort. Att Fastigo på detta sätt kan förena företrädare för såväl privata, allmännyttiga och kooperativa fastighetsägare och entreprenörer är ett steg mot en samlad fastighetsbransch, säger Ulf Nyqvist, ordförande i Fastigo och vd på AB Botkyrkabyggen.

Till ledamöter i Fastigos styrelse valdes vid årsstämman Ulf Nyqvist, AB Botkyrkabyggen (ordförande), Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige, Kurt Eliasson, SABO, Håkan Berg, HSB Norra Storstockholm, Mats Domberg, Förvaltnings AB Enen, Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna, Ann Irebo, HSB Skåne, Mikael Granath, Willhem AB, Sari Ekblom, Lulebo AB, Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg, Marie Selin, Mitthem AB, Mikael Rådegård, Uppsalahem AB, Anders Svensson, HSB Stockholm, Henrik Zäther, HSB Göta.

För mer information kontakta Fastigos vd Mona Finnström, tfn 070-676 69 22 eller ordförande Ulf Nyqvist, tfn 08-530 693 00.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922