Sveriges tre största designorganisationer har satt samman en nationell designutmärkelse för att belöna design ur ett bredare och djupare perspektiv än vad som belönas i andra designutmärkelser. Swedish Design Award bjuder in ett vitt spektrum av designlösningar med tillhörande gestaltningar.

Fokus på designens nytta Den nya utmärkelsen fokuserar på problem design löser för företag och organisationer och hur designkompetenser på olika sätt bidrar till detta. För att få medverka måste designlösningarnas nytta dokumenteras. De bidrag som lyckats bäst kommer att belönas med ett "Design S".

Rådgivande grupp Swedish Design Award har en rådgivande grupp som ska se över bedömningskriterier, kategorier och utse en jury.

Den rågivande gruppen består av: Aina Nilsson, Designchef Volvo Lastvagnar Krister Torsell, VD Ergonomidesign Kersti Sandin, Design Manager Kinnarps Jacob Lind, VD Futurniture Maria Ben Saad, Modejournalist och lektor på Beckmans Designhögskola Lars Strannegård, Associate Professor Stockholms Handelshögskola, Ulf Berlin, VD Designkontoret Silver Namn och grafiska identitet Designbyrån Blidholm Vagnemark Design, BVD, har fått uppdraget att ta fram utmärkelsens namn och grafiska identitet. Arbetet med namn och språklig identitet görs i nära samarbete med Public Speaking.

Presentation Den nya designutmärkelsen presenteras i sin helhet på Future Design Days på Stockholmsmässan. Den 14 november presenterar de tre organisationerna som står som avsändare för Swedish Design Award på Exposcenen klockan 12.45-12.55. Swedish Design Award kommer närvara i Expo området under hela Future Design Days (14-15 november) samt under pressvisningen 13 november.

Kontakt Christian Kugelberg, projektledare för Swedish Design Award Mobil: 070/663 60 58 Kontor: 08/679 08 07 Mejl: christian.kugelberg@reklam.se Stockholm 2005 10 12
Kontakt


Linda Nilsson

Tf vd KOMM

linda@komm.se