Välkommen att söka 2019 års Flexit-tjänster. Utlysningen erbjuder tjänster hos FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne & Svedala kommun, utbildningsförvaltningen, Lindholmen Science Park AB och Rädda Barnen.

Genom Flexit-tjänsterna vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem. Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till ett lärosäte eller annan institution. Under det sista året har de fortsatta kontakter med båda parter.

Organisationerna har tagit fram ett antal frågeställningar som de har behov av att få belysta, frågor som sedan omformuleras av forskaren till en konkret forskningsplan.

Exempel på frågor: Hur kan välfärdsteknik och digitala tjänster användas för att öka äldres delaktighet, självständighet och trygghet? Hur kan skolchefsrollen bäst utformas för att gynna skolans utveckling? Hur förhåller sig journalister, redaktionella ledare, mediechefer och medieägare till AI inom journalistiken och i förhållande till publiken? Hur utkrävs ansvar för den professionella verksamheten av de demokratiskt valda vid riksstyrelse och riksmöte?

Flexit är öppet för yngre likväl som mer seniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget eller organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-utlysningen: https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-2019/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435