Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ännu en omgång av RJ Sabbatical, medel för lektorer och professorer att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

RJ Sabbaticals har fått starkt positiva omdömen i den utvärdering som har gjorts då satsningen ger etablerade forskare möjlighet att slutföra sina arbeten.

De ansökningar som gäller en period som är längre än sex månader ska även innehålla en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. För kortare forskningsperioder, på upp till sex månader, är forskningsvistelse utomlands inget krav men väl en merit.

Syftet med kravet på en utlandsvistelse är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. För att underlätta utlandsvistelser som är längre än tre månader erbjuder RJ stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med.

Under en sammanhållen forskningstid på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

Utlysning: https://rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2018/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435