Kajsa Fahlström, överläkare i psykiatri och beroendemedicin och medicinskt ansvarig på mottagningen. Fotograf/Källa: VGR

Genom nya tekniska arbetssätt skapas en upplevelse av ett fysiskt möte trots att det sker digitalt. En ny distanspsykiatrisk mottagning erbjuder patienter i hela Västra Götalandsregionen psykiatriska bedömningar av lika hög kvalitet som vid fysiska möten.

Den distanspsykiatriska mottagningen skiljer sig från andra digitala mottagningar, både i teknik och arbetssätt. Bild- och ljudtekniken skapar en situation där patienten och läkaren syns i helfigur för varandra och känslan liknar att sitta mittemot varandra i samma rum. En laserprojektor som projicerar bilden och en kamera som sitter i ögonhöjd skapar både verklig storlek och upplevelsen av ögonkontakt. Arbetssättet går ut på att patienten kommer till sin vanliga psykiatriska mottagning och går på läkarbesöket digitalt, med sin fasta vårdkontakt närvarande.

– Den distanspsykiatriska mottagningen möjliggör att man kan använda sig mer av sådana resurser som det finns väldigt ont om. Kompetens som finns på vissa platser kan nå fler patienter, och det bidrar till att möjliggöra mer jämlik vård i regionen, säger Hugo Wallén, strateg inom vuxenpsykiatrin och initiativtagare till mottagningen.

Fördelarna med mottagningen är många, både för den enskilda patienten och för regionen i stort. Patienten kan vara på sin vanliga mottagning med sin kontaktperson och samtidigt få tillgång till besök hos specialistläkare även när det är lång väntetid till läkare på den egna mottagningen. Det innebär att man kan undvika långa väntetider vilket gör vården tryggare. Dessutom har det visat sig vara ett effektivt sätt att arbeta för personalen på mottagningarna, eftersom fast vårdkontakt närvarar vid besöket vet alla vad som beslutas och det behöver inte bli några extra kommunikationsvägar mellan läkare och sjuksköterska efter besöket.

– Mottagningen möjliggör att vissa patienter inom psykiatrin inte behöver vänta lika länge på ett besök hos specialistläkare. Arbetssättet ökar det regionala samarbetet och kan överbrygga både avstånd och luckor i resurser, säger Kajsa Fahlström, överläkare i psykiatri och beroendemedicin och medicinskt ansvarig på mottagningen.

Fakta: distanspsykiatrisk mottagning

  • 240 specialistläkarbesök har genomförts hittills och både patienter och personal har varit väldigt positiva till arbetssättet.
  • En utvärdering visar att kvaliteten på besöken har upplevts vara lika bra, eller i vissa fall till och med bättre, än att träffas fysiskt. 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000