Barnakuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har kortast väntetider av alla akutmottagningar i Västra Götalandsregionen. 90 procent av deras patienter stannar på akuten mindre än 4 timmar. Sjuksköterskemottagning, teamronder och Närakuten är tre av framgångsfaktorerna.

År 2018 sökte över 52 000 barn vård på Barnakuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus – drygt tusen fler än året dessförinnan. Samtidigt minskade alla ledtider – tid till triage, tid till läkare och total vistelsetid. Genomsnittstiden en patient tillbringade på Barnakuten var 2 timmar och 4 minuter i augusti. Under januari-september 2019 hade den totala vistelsetiden för 90 procent av patienterna minskat med 40 minuter jämfört med samma period 2017.

Västra Götalandsregionens mål är att 90 procent av patienterna som söker till en akutmottagning ska vistas där i högst 4 timmar; Barnakuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är den enda av regionens akutmottagningar som klarar det målet.

Det känns förstås otroligt roligt. Förbättringarna vi har gjort för att kunna nå målet har dessutom varit till stor nytta för patienterna, eftersom de får träffa helt rätt kompetens på rätt vårdnivå, säger vårdenhetschefen Anette Karlsson.

Det finns flera anledningar till det goda resultatet. En av dem är Barnakutens sjuksköterskemottagning, som självständigt tar hand om 30 procent av patienterna. En annan är att Närakuten, som också ligger på Östra sjukhusets område, tar emot 20 procent av Barnakutens patienter.

Dessutom har Barnakuten intensifierat sitt arbete med vad man kallar teamronder. Efter att barnet fått en första prioritet och sjuksköterskebedömning – även kallad triage – träffas ett team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska för att göra en plan för barnet. Sjuksköterskan och undersköterskan kan börja ta prover och göra undersökningar, och när läkaren till slut träffar barnet har hen en ganska heltäckande bild. I många fall kan barnet gå hem direkt efteråt.

Teamronder sparar läkarens tid och gör att vi kan jobba mycket mer effektivt. Vi lyckas inte med teamronder varje gång, men när vi gör det märker vi att det blir ett bra resultat och kortare väntetider, säger Anette Karlsson.

Ytterligare en anledning till de kortade tiderna är att vårdavdelningarna runtomkring Barnakuten har öppnat upp fler vårdplatser och arbetar målmedvetet med att minimera den tid det tar för dem att ta emot patienten efter beslut om inläggning.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 BarnakutenKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000