Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om nya avtal för ersättningar till Försvarsmaktens cirka 30 000 anställda. Avtalen ökar Försvarsmaktens tillgänglighet och ger personalen rimligare villkor.

Officersförbundet och Försvarsmakten har de senaste åren legat i konflikt kring hur den militära personalen ersätts. De avtal som skrevs under idag kommer från första januari 2018 att lösa dessa problem.

– Vi har nu dragit vårt strå till stacken för att stödja ÖB:s ambition att öka den militära personalens tillgänglighet. Samtidigt får personalen ersättning i nivå med den tid de tjänstgör. Vi är mycket glada att Försvarsmakten lyssnat på reaktionerna från sin personal, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Bland de större förändringarna syns att den kritiserade insatsarbetstiden utgår och ersätts av ett så kallat ”Försvarsmaktsdygn”. Ersättningar vid stöd till samhället, exempelvis vid skogsbrand, styrs också upp i ett eget kapitel. De nya avtalen är värdeneutrala jämfört med tidigare avtal och gäller för både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal.

– Vi är glada att vi nu är färdiga med de här avtalen. Det tog några år. Nu kan vi lägga mer kraft på nästa avgörande fråga: att få upp lägstalönerna för den militära personalen till en rimlig nivå, säger Lars Fresker.

Officersförbundet vill även passa på att återigen påminna politiker och allmänhet om Försvarsmaktens grundläggande problem.

– Inga arbetstidsavtal kan lösa att Försvarsmakten är underfinansierad och underdimensionerad för sina uppgifter, men inom nuvarande ram är detta ändå ett steg framåt, säger Lars Fresker.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

 

För mer information om Officersförbundet, se:

Hemsida: www.officersforbundet.se

Facebook: https://www.facebook.com/Officersforbundet/

Twitter: https://twitter.com/Officersforbnd1

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.

Taggar:

försvaret , Försvarsmakten , Officersförbundet , försvarspolitik , Fresker , Soldatlöner , insatsarbetstidOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81