Både företag och finansbransch kan tappa förtroende om de inte agerar trovärdigt eller i strid med kundernas värderingar. Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade på sitt senaste sammanträde om projektet ”Dubbelt så grön”. Det handlar om att utveckla tjänster för både mer hållbart sparande och utlåning till miljöinvesteringar.

Projektet Dubbelt så grön syftar till att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att utveckla och kvalitetssäkra finansiella produkter hos bankerna som gynnar resurseffektiv och hållbar konsumtion.

Dubbel nytta av utveckling av finansiella produkter

- Projektet kan ge dubbel nytta; invånare kan spara hållbart och deras investerade medel kan ge lokal och regional nytta i kapital till miljöinvesteringar, säger Birgitta Nilsson, processledare på miljöavdelningen, Västra Götalandsregionen.

Exempel på alternativa finansiella produkter:

  • Gröna privatobligationer för ex kommunala miljöinvesteringar
  • Grön inlåning där pengar används för lokala hållbarhetsprojekt
  • Gröna lån till miljöbilar, solceller
  • Gröna former för crowdfunding

Arbetet startar 2016 med en kartläggning av befintliga system internationellt, konsumenters inställningar, faktorer för att kvalitetssäkra system. Därefter startas utvecklingsarbetet hos banker/försäkringsbolag av olika finansiella produkter. Under 2017 vidareutvecklas ett system för att bedöma och kvalitetssäkra produkterna, studier görs kring potentialen och finansiella produkter lanseras för kunderna.

Branschen och ideella organisationer arbetar tillsammans

Naturskyddsföreningen är projektägare och Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär. Övriga medverkande är Göteborgs universitet, Söderberg & Partners, Länsförsäkringar Göteborg och– Bohuslän, HSB Göteborg, SEB, Swedbank, ICA-banken, JAK medlemsbank, Ekobanken, WorldFavor samt den ideella organisationen 350.org.

Kontakt

Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen, birgitta.j.nilsson@vgregion.se, 010-441 40 34

David Collste, Naturskyddsföreningen, David.Collste@naturskyddsforeningen.se, 0707-22 55 80

www.vgregion.se/hallbaraprodukter

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se