–Om jag känner mig helt och hållet älskad utan att bli dömd kommer jag gradvis att våga visa alla aspekter av mig själv inför Gud och inför mig själv – och på det viset möter vi helandet, menar författaren till Tim Stead. Han har skrivit boken Bön och medveten närvaro som handlar om just mindfulness i kristen tro.

Nyckeln till medveten närvaro är att vi blir medvetna om vår egen upplevelse i nuet, på ett icke-dömande sätt. Tim Stead visar hur vi kan låta distraktioner komma och gå, utan att vi förlorar oss i tankar eller blir överväldigade av känslor. 

Bön och medveten närvaro är både en praktisk handbok för bön och en inspiration till att möta Gud på ett annat sätt. Den handlar om att be i ett meditativt tillstånd. Att finna Gud genom att vara närvarande här och nu.

”Du kan läsa den här boken på en dag – men ta den till dig, så varar den livet ut”, skriver professor Mark Williams i förordet.

Författaren Tim Stead är en ingenjör som har verkat som präst i Engelska kyrkan i 20 år. Han är idag kyrkoherde i Holy Trinity, Headington Quarry, Oxford. Han är ackrediterad lärare i medveten närvaro (mindfulness) vid Oxford Mindfulness Centre och undervisar i deras åttaveckorskurs i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han håller även kurser i medveten närvaro och anordnar retreater i församlingen och för stiftets präster.

Titel: Bön och medveten närvaro
Originaltitel: Mindfulness and Christian Spirituality
Författare: Tim Stead
Översättare: Åsa Andersson
Illustratör omslag: Giuliana Lazzerini  
ISBN: 978-91-526-3712-8
Utgivning: September 2017
Recensionsdatum: 12 september 2017
Pris: Från 200 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28