Eskilstuna är en stad i förvandling och det finns ett stort intresse för att vara med och fortsätta utveckla både stad och landsbygd. Ett tecken på det är alla ärenden som togs upp för beslut på onsdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden.

De detaljplaner och bygglov som nämnden beslutat om är ett steg på vägen för att bygga mer än 500 nya bostäder, utveckla lokaler för handel, kontor och att omvandla industrihistoriska byggnader för nya verksamheter.        

– Vi har fullt fokus på att ta fram detaljplaner för att klara utbyggnadsbehoven för bostäder, näringslivslokaler och samhällsservice i Eskilstuna, säger Sarita Hotti (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.  

Följande detaljplaner antogs idag av nämnden: (Läs mer om respektive plan och se illustrationer via länkarna till Eskilstuna kommuns stadsutvecklingswebb) 
 

 • 350 nya bostäder i Skiftinge (detaljplan Doktorn 1 med flera). Cirka 350 bostäder i flerbostadshus, mobilitetshus med vissa centrumfunktioner.
   
 • Nya bostäder i Borsökna (detaljplan Borsökna 1:304 med flera). Cirka 150 bostäder i småhus, parhus, radhus och kedjehus.
   
 • Nya verksamheter på Väster (detaljplan Vintergatan 19). Nytt polishus och centrumfunktioner.  

  Dessutom: 
   
 • Nya bostäder vid Skogsvallen i Hällbybrunn (detaljplan Hällby 19:1 med flera). Cirka 12 nya småhus/kejdehus/parhus. I markanvisningen har soloptimerad stadsplanering varit målbilden med de nya husen. 

  Detaljplanen i Hällby har blivit godkänd i stadsbyggnadsnämnden och ska upp till kommunfullmäktige för antagande i juni. 

Café och padelbanor
Dessutom beviljade nämnden ett bygglov i Kvicksund (Kvicksund Strand 1:1) vid Södra Kvicksundsvägen 10 där sökande vill ändra användningen av en byggnad — från kontor till ett café och försäljning på nedre plan och vårdfilial på övre plan. Här finns även en tanke att bygga utomhuspadelbanor och öppna caféverksamhet med uthyrning.  

Utöver dessa planer och bygglov godkändes utvecklingsplanen för Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp som är en stor och viktig pusselbit för Eskilstunas fortsatta utveckling.

Nya arbetstillfällen
På lite längre sikt visar planen att det finns möjlighet att bygga cirka 3 800 nya bostäder i blandade boendeformer och skapa cirka 1 750 nya arbetstillfällen i området. 

Utvecklingsplanen har kommunen tagit fram tillsammans med boende, föreningar och företagare i området och den ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i området, med olika initiativtagare. Läs gärna mer på stadsutvecklingswebben 

– Det vi ser nu är resultatet av arbete som pågått flera år och där många olika aktörer varit delaktiga och bidragit i ganska komplexa planprocesser, säger Sarita Hotti.

Läs mer på stadsutvecklingswebben

För mer information, kontakta: 
Sarita Hotti (S) ordförande stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun 
sarita.hotti@eskilstuna.se, 070-086 65 03
 
Jacob Lithammer, avdelningschef planavdelningen, Eskilstuna kommun 
jacob.lithammer@eskilstuna.se, 016-710 19 89

Sofia Lindén, avdelningschef bygglovsavdelningen, Eskilstuna kommun
sofia.linden@eskilstuna.se, 016-710 65 08Kontakt