Timrå kommun ska ta emot 30 flyktingar enligt regeringens beslut om anvisning till alla svenska kommuner enligt den nya anvisningslagen. Rent konkret innebär det att kommunen via bostadsmarknaden ska tillhandahålla bostäder till fler kommuninvånare.

– Vi ska främja inflyttning till kommunen för att Timrås befolkning ska öka. Det skapar en bra tillväxt, vilket vi alla arbetar för! säger, Ewa Lindstrand kommunstyrelsens ordförande.

Den nya anvisningslagen

Från den 1 mars 2016 finns det en ny lag, anvisningslagen, om obligatoriskt mottagande av flyktingar. Den nya lagen innebär att fler nyanlända kan anvisas för bosättning i kommuner. Under 2016 beräknas 21 700 nyanlända invandrare behöva hjälp att hitta en bostad i någon av Sveriges kommuner. Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar kommer 532 av dessa att anvisas till Västernorrlands län. Till Timrå kommer 30 varav tio är kvotflyktingar.

Inventering av bostäder

Mottagande av en flykting genom anvisning innebär att Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar personen för boende i en viss kommun. För dessa personer har kommunen ett ansvar att ha tillhandahålla bostad.

– Vi har inventerat vårt befintliga bestånd av bostäder med hjälp av både det kommunala bostadsbolaget AB Timråbo och den privata marknaden. Vi kan redan nu konstatera, att även om vi har ont om bostäder så kommer vi att lösa situationen, säger Andreaz Strömgren, kommunchef.

I inventeringen har aktörerna funnit lösningar att bygga om befintliga lokaler till lägenheter. Enligt planen kommer detta vara färdigställt nästa år.

– Vi känner att vi har ett bra samarbete med den privata marknaden som vill hjälpa till i arbetet med att skapa bostäder. De är en viktig resurs i att stäkra Timrås attraktivitet, säger Strömgren och fortsätter:

– Vi får in fler medborgare, ökad tillväxt och i förlängningen kommer det också att främja en bostadsproduktion av andra delar i beståndet för att det skapar en efterfrågan.

 

 

Framtiden ser ljus ut

Nästa steg är att skapa en vardag med studier och arbete.

– Vårt uppdrag är att se över bostadssituationen men vi har redan idag ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Det gör att vi tillsammans har goda förutsättningar att erbjuda individerna en introduktion i att komma ut på arbetsmarknaden.

– Jag ser ljust på framtiden och jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas med uppdraget, avslutar Strömgren.

Mer information:

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, telefonnummer: 060-16 31 42
Andreaz Strömgren, kommunchef, telefonnummer; 060-16 31 23Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt