Experimentlabbet i Kalmar firar ForskarFredagen med två dagars experiment och upplevelser för både skolpersonal och allmänhet den 23-24 september. På fredagen är dagen vikt åt skolpersonal, som får delta i workshops och delta i föreläsningar av forskare inom energi, pedagogik, kemi och interaktiv matematik. På lördagen är det öppet hus för allmänheten, som får pröva nya experiment delta i workshops och prata med forskare. Vetenskapsfestivalen är ett resultat av samarbetet med ett Science Center i Gdynia, Experyment, inom projektet eduPEOPLE.

På fredagen är skolpedagoger inbjudna till experimentlabbet där ett antal nya verktygslådor inom NOT-området (naturvetenskap och teknik) presenteras för pedagoger. Forskaren Anders Hedén föreläser om olika lärstilar hos barn och Louise Rooth håller föreläsning och workshop om interaktiv matematik. Fler föreläsningar på bland annat temat kemi och energi blandas med workshops där möjligheten att pröva olika experiment finns.

Under lördagen välkomnas allmänheten till experimentlabbet för att upptäcka, utforska och uppleva de vetenskapliga fenomen som finns runt oss. Man kan få göra egen slajm, se om ett litet vindkraftverk kan tända en lampa, gå igenom utställningslägenheten och pröva olika metoder för att spara energi, spela koldioxidspelet och mycket mer. Förutom många spännande experiment att prova, håller tjugo pedagoger från Gdynia i Polen en workshop och svenska forskare berättar om sitt arbete.

Forskarfredag anordnas för sjätte året i rad och i år deltar 28 svenska orter och ca 300 runt om i Europa. Läs mer om ForskarFredag här.

Vetenskapsfestival på Experimentlabbet
Fredag den 23 september kl 12-18 för pedagoger
Lördag den 24 september kl 11-17 för allmänheten

För mer information, kontakta: Camilla Petersson 0480-76 05 67 camilla.petersson@experimentlabbet.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56