Idag tog kultur- och fritidsnämnden beslut om fördelningen av de extra fem miljoner kronor som tilldelats nämnden i ett riktat stöd till kommunens föreningsliv med anledning av Coronavirus covid-19. – Föreningslivet har det fortsatt tufft och jag är både stolt och glad över att vi kan stötta i dessa svåra tider, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S).

Det var en enig nämnd som strax före klockan 16 sade ja till förvaltningens förslag till fördelning av de fem miljonerna samt vårens kvarvarande medel, totalt 5,3 miljoner kronor. Förslaget var nedbrutet i fritids- och kulturföreningar med flera underkategorier för att kunna ta hänsyn till det breda föreningslivets förutsättningar.

Utgångspunkter för stödet har bland annat varit att kompensera för inställda evenemang, tävlingar, cuper, läger, shower, serie- och kvalmatcher medan stöd inte lämnas för till exempel minskade uteblivna reklam- och sponsorintäkter, medlemsbortfall eller löner.

En förändring sedan i våras är en förändrad beräkningsmodell för fotbollsföreningarna så att de hanteras på samma sätt som övriga idrottsföreningar.
– Med samma modell som i våras skulle föreningar med högst godkända intäktsbortfall inte kompenseras i lika hög utsträckning. Föreningar med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet skulle inte heller kompenseras och stödjas, vilket är kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp inom idrottsföreningarna, förklarar Marianne Dahlberg förändringen.

En miljon har, precis som i våras, avsatts till ett elitstöd. Utgångspunkten är ordinarie elitstöd men med fokus på de stora lagidrotterna som sitter med en kostnadsbild och avlönad personal i helt annan utsträckning än övriga föreningslivet.
– Sedan i våras har KFUM Kalmar Saints Basket tillkommit som elitförening enligt Riksidrottsförbundets klassificering vilket gör att vi lägger till dem i elitpotten och höjer också summan för kategorin som helhet, berättar Bertil Dahl (V), nämndens andre vice ordförande.

I höstens stöd införs också en ny kategori som benämns som semiprofessionell förening. I kommunen finns det idag tre idrottsföreningar i de större lagidrotterna som av sina respektive specialidrottsförbund anses vara elitföreningar men som inte är det enligt Riksidrottsförbundets definition.
– Dessa tre föreningar, IFK Berga, Kalmar HC och FC Kalmar, har under hösten genomfört tävlingsmatcher med särskilda så kallade medicinska protokoll som varit krav från respektive specialidrottsförbund. Det har exempelvis handlat om att föreningarna fått hyra in medicinsk kompetens till sina matcher eller att utöver kommunens egen utförda städning, fått anlita företag som fått städa precis innan match. Dessa krav har för de tre föreningarna medfört extrakostnader som kompenseras, förklarar nämndsledamot Niklas Hellström (S).

Kulturföreningar utgör en viktig del av kulturlivet i Kalmar kommun och är en förutsättning för ett brett utbud av kulturprogram för allmänheten, både på professionell och amatörkulturell nivå. Då arrangemang ofta är själva huvudsyftet med föreningen, drabbas de huvudsakligen av inkomstbortfall då arrangemang måste ställas in. För detta kompenseras kulturföreningarna med sammanlagt 486.994 tkr.

Totalt fördelades 5 296 041 kronor. Beslutet och fördelningen i sin helhet kan läsas på www.kalmar.se.

För mer information kontakta: 
Marianne Dahlberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tel. 070-289 71 55
Bertil Dahl, andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tel. 070-348 17 68
Niklas Hellström, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, tel. 070-573 99 88
Henrik Nilsson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, tel. 0480-45 00 58, 0703-99 07 71


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41