Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Genom Flexit-satsningen vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem. Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till ett lärosäte eller annan institution. Under det sista året har de fortsatta kontakter med företaget/organisationen.

Organisationerna har tagit fram ett antal frågeställningar som de har behov av att få belysta, frågor som sedan omformuleras av forskaren till en konkret forskningsplan.

Exempel på frågor: Hur kan teknik och digitaliseringen på bästa sätt möta behoven hos nya grupper läsare? Hur formuleras mål för utvecklingsarbete inom området kulturella och kreativa näringar på kommunal och regional nivå? Hur genomförs verksamhetsstyrning med målet att öka mångfald och jämlikhet på, bakom och framför scenen? Hur har beställare, leverantörer, brukare och andra berörda medborgagrupper påverkats av upphandlingsarbetet?

Flexit är öppet för yngre likväl som äldre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget eller organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-utlysningen: www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-anstallningar-2018/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435