Fotograf/Källa: SKF

Hur länge överlever vi utan att tänka på oss själva som varumärke? Den tanken var starten på filmprojektet Karate For Life.

Svensk föreningsidrott har överlevt som folkrörelse i många år. Vårt uppdrag är att få fler att röra på sig för bättre folkhälsa, men vi ger också ett sammanhang, social gemenskap och en meningsfull fritid. I kombination med inspirerande tävlingsprestationer och möjligheten att få utmana sig själv och andra. För karatens del finns också fler perspektiv vi vill förmedla, som att det mentala och psykiska är minst lika viktigt som fysiken för välbefinnandet och att du kan träna Karate hela livet oavsett ålder.

”Barn och ungdomar rör på sig för lite och slutar ofta idrotta i tidig ålder. Äldre blir stillasittande. Vi konkurrerar idag med det digitala och kommersiella utbudet och privata aktörer som affärsdrivna gym. Så hur kan vi som ideell organisation göra oss hörda? Av tradition tänker vi sällan i marknadstermer inom idrotten, vi är stolta över de ideella krafterna och förlitar oss på dem. Så att producera en reklamfilm för ett mindre specialidrottsförbund är en stor satsning, både ekonomiskt och resursmässigt. Inte minst också det svåra i att få fram rätt budskap. Men vi ville testa något nytt och göra ett försök.” säger Generalsekreterare för Svenska Karateförbundet, Sarah Wennerström, som varit drivande i projektet.

Filmen har under kort tid fått närmare 100 000 visningar på Facebook och delas i både Norge och Danmark. I början på 2018 väntas en engelsk version. ”Vårt syfte är att få fler att upptäcka Karate och vad det står för, därför vill vi göra den så tillgänglig och förståelig för så många som möjligt. Med förhoppningen att fler vågar prova på att träna samt att vi i förlängingen kan intressera sponsorer.”

Filmen kan ses här:

https://www.facebook.com/KarateSweden/videos/1586307794786285/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PUGiEjYYQL4

Idé och koncept Svenska Karateförbundet. Filmskapare Simon Ekbäck Nordström. Producerad av Fishtank Productions.
Kompositörer: Simon Mårtensson & Christian Tellin. Ljuddesign: Philip Eriksson Mäntylä


Svenska Karateförbundet arbetar för en sund verksamhet hos våra föreningar med Riksidrottsförbundets värdegrund som bas. Vi fördelar anslag, verkar för tillväxt inom Karate och stödjer såväl elitidrott som breddverksamhet. Förbundets styrelse, verksamhetsplan m.m utses demokratiskt på förbundsstämman varje år.


Kontakt


Sarah Wennerström Cedercrona

Generalsekreterare

sarah@swekarate.se

08-597 604 92