Mitt under Coronapandmins framfart står etapp två av Nya Infektion klar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Besiktningen är godkänd och Västfastigheter och entreprenören Peab lämnar nu över fastigheter som bland annat innehåller 14 isoleringsrum och en mottagningsdel till verksamheten. 

Arbetet med Nya infektion har pågått sedan 2017. Mitt inne på Södra Älvsborgs sjukhus har Västfastigheter och entreprenören Peab färdigställt en nybyggnation på drygt 4 500 kvadratmeter med 14 vårdplatser och en mottagningsdel för patienter med infektionssjukdomar.

- Känslan att kunna lämna över dessa nya lokaler just nu är väldigt bra. Verksamheten kommer nu att få tillgång ett antal nya isoleringsrum och nya mottagningsrum för dagverksamheten. Tajmingen kunde inte varit bättre med tanke på vad som händer runt om i världen och i Sverige just nu, säger Andreas Tyrén, projektledare på Västfastigheter.

Nu påbörjas nästa etapp – att bygga om infektionsklinikens befintliga lokaler. När allt är färdigt och den gamla byggnaden byggts samman med den nya, kommer antalet vårdplatser utökas till 28. Dessutom kommer mottagningen för sprututbyte och enheten för vårdhygien ges utrymme att flytta in under samma tak. Förhoppningen är att det ska bidra till ökad flexibilitet, samverkan och kunskapsutbyte inom infektionssjukvården.

– Det är en jättehäftig byggnad och vi är glada över att vara på plats. Samtidigt ser vi fram emot att det ska bli helt klart och att all vår verksamhet kan samlas. Kommande år är som en försmak av vad som komma skall och en period då vi kan trimma in både lokalerna och våra nya arbetssätt ännu mer, säger verksamhetschef Rolf Jungnelius.
Innan projektet startades definierad Västfastigheter tillsammans med entreprenören Peab ett antal framgångsfaktorer som kontinuerligt stämts av för att säkerställa att projektet är på väg åt rätt håll. Att genomföra en så stor nybyggnation inne på ett sjukhusområde har varit – och är även under projektets avslutande del – en utmaning.

–Vi hade väldigt stor respekt för projektet innan vi startade. Vi visste att det skulle innebära stora utmaningar att bygga på sjukhustomten och det är en tekniskt komplex byggnad, säger Ove Svanberg, projektchef på Peab, som också uttrycker att det känns extra bar att färdigställa en ny infektionsenhet just i dessa tider.

 

För frågor om byggprojektet Nya infektion

Västfastigheter: Andreas Tyrén, projektledare Västfastigheter,
andreas.tyren@vgregion.se, Mobil 0700-825061


För frågor om verksamheten på Nya infektion, SÄS:

Frida Johansson, Kommunikatör
frida.susanna.johansson@vgregion.se Direkt 033-616 26 89 – Mobil 070-020 62 54 
Eller P
resstjänst 033 - 616 24 44

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Vi bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer, inom kollektivtrafiken samt inom kultur- och utbildningssektorn i hela Västra Götalandsregionen.

Läs mer på vastfastigheter.se
Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145