Nu lanseras en webbtjänst på smhi.se, som är öppen för alla, kring det framtida klimatet. Webbsidorna ger en kunskapsöverblick på området och presenterar scenarier från SMHIs nya klimatberäkningar.

”Intresset är stort för våra klimatscenarier. Nu har vi försökt samla de nya resultaten så att de ska vara så lätta som möjligt att förstå och använda”, säger Gustav Strandberg vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

”Webbsidorna erbjuder goda möjligheter att botanisera i informationen, både som allmänorientering för intresserade men också som underlag för beslut och för forskning.”

Sidorna med klimatscenarier är interaktiva. Här går det att välja geografiskt område, till exempel Europa eller de svenska länen, årstid och klimatvariabel – temperatur eller nederbörd.

Besökare kan också jämföra klimatutvecklingen beroende på olika antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

Alla resultat presenteras på kartor, många sidor visar också
utvecklingen i form av diagram och som nedladdningsbara data. Här finns
dessutom klimatets faktiska utveckling sedan 1960-talet.

Webbtjänsten innehåller förklarande information om resultaten och hur de
arbetats fram.

Klimatscenarierna har tagits fram med hjälp av Rossby
Centres egen beräkningsmodell, vilket ger möjlighet till högupplösta resultat
för relativt små geografiska områden, till exempel svenska län och
avrinningsområden.

Rossby Centres beräkningar grundar sig på en så kallad ensemble med nio globala modeller.

”Att vi nu kan presentera resultat som baseras på fler
modeller än tidigare är en styrka och visar på tillförlitligheten i
beräkningarna. För många användare är det viktigt att känna till hur stora
osäkerheterna är i analyserna”, säger Gustav Strandberg.

Nytt är också scenarierna för växthuseffektens utveckling,
som också de är underlag för klimatberäkningarna. Här används två av de senast framtagna scenarierna från FNs klimatpanel IPCC. Ett av de äldre
utsläppsscenarierna ingår också, för att göra det möjligt att jämföra tidigare
och nya resultat.

Klimatscenariesidorna är en del av en större
webbtjänst  -  ”Framtidens klimat”. Här finns en överblick och
vidarelänkar till kunskapsmaterial om klimatförändringar, klimateffekter och
klimatanpassning samt till olika tjänster för nedladdning av data.

Till webbtjänsten:
http://www.smhi.se/klimatdata/Framtidens-klimat

 Kontakt:
Gustav Strandberg, klimatforskare Rossby Centre, SMHI, 011-
495 8268, gustav.strandberg@smhi.se
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.