Det är ofta dyrt att leva med en funktionsnedsättning. Nu kan nya kostnader för hjälpmedel bli ytterligare sten på börda, om du bor i fel kommun.

En rullstol, rollator eller en hörapparat är exempel på hjälpmedel som kan vara en förutsättning för att en person med funktionsnedsättning ska kunna jobba och vara engagerad i samhället. Hjälpmedel för sport- och hobbyverksamhet kan också behövas för att människor ska kunna motionera och hålla friska.

 

Nu har dock regioner och kommuner i allt högre grad börjat ta ut olika avgifter för hjälpmedel. Som första region planerar Region Örebro att inom kort införa en helt ny typ av avgifter för hjälpmedel; abonnemangsavgifter. Detta är avgifter som i vissa fall, efter några år, vida kommer att överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp.

 

I Dagens Nyheter Åsikt (4 november) förklarar Rasmus Isaksson, förbundsordförande, Riksförbundet för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR), varför han oroas över planerna;

- Modellen finns redan i några kommuner i Skåne och vi befarar att den nu kommer att spridas till andra delar av landet. Om slussarna öppnas vet vi inte var det slutar.

 

Han menar att förslaget är djupt oroande därför att nya avgifter slår mot människor som redan i dag är hårt marginaliserade;

- Många människor med funktionsnedsättning lever i arbetslöshet eller jobbar deltid och har det kämpigt med sin försörjning. Avgiftsbeläggning på hjälpmedel blir en ny ekonomisk smäll, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till, säger han.

 

Avgift för utprovning, förskrivning och serviceavgift för hjälpmedel är exempel på andra kostnader som kommuner och regioner ofta tar ut.

- Vi tycker oss se en trend där samhället tar ett steg tillbaka och där allt fler kostnader läggs på individen. Vi som lever med varaktiga funktionsnedsättningar behöver våra hjälpmedel varje dag, året runt, i ett helt liv. Vi har inga temporära kostnader för tillfälliga åkommor som vi kan återhämta oss ifrån, utan är beroende av långsiktig hjälp som inte knäcker vår ekonomi. Vi vill att alla hjälpmedel, även de för motion, sport och hobbyverksamhet, ska vara helt avgiftsfria, säger Rasmus Isaksson.

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, Riksförbundet för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR)

telefon: 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se

 

För mer information om planerna i Region Örebro, var god kontakta Christer Johansson, ordförande DHR Örebro, telefon: 070 – 602 50 12, christer@pois.se

Du kan också kontakta Catharina Bergsten, pressekreterare, DHR, telefon 070 - 194 32 38, catharina.bergsten@dhr.se

https://www.dn.se/asikt/nya-avgifter-kan-ruinera-funktionsnedsatta/
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38