Tidigare har byggnader med kulturhistoriskt värde undantagits kravet på energideklaration. Men sedan i somras har undantaget slopats. Detta innebär att kommuner, antikvarier och energiexperter kommer behöva ny kompetens och kunskap. Nu bjuder Energikontor Sydost in till tre seminarier i Växjö om energieffektivisering med en introduktion om de nya förutsättningarna för kulturhistoriska byggnader.

Nu bjuder Energikontor Sydost och Riksantikvarieämbetet in till tre informationstillfällen i Växjö om ”Energieffektivisering av befintliga byggnader” med en introduktion om de nya förutsättningarna för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Informationstillfällena vänder sig till dem som kommer att beröras av det nya kravet på energideklarationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, tex fastighetsägare, energiexperter, energi- och klimatrådgivare, arkitekter, konsulter samt byggnadsantikvarier på länsstyrelser, museer och kommuner.

”Det är ovanligt och spännande att kunna föra ihop tunga aktör från vitt skilda branscher som ändå har ett gemensamt intresse i frågan om energieffektiva byggnader” säger Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost.

Vid tre tillfällen i Växjö under våren kommer detta ämne att behandlas under ledning av expertis från bl.a Riksantikvarieämbetet, Boverket, Statens Fastighetsverk, Stockholms Stadsmuseum, Högskolan på Gotland, Linköpings universitet och Bengt Dahlgren AB.

Ur programmet:

Beteendefrågor och energianvändning. Hur kan vi underlätta att vara energismart? Vilken kunskap har vi idag har om olika sorters brukare och hur vi kan använda kunskapen när vi planerar och bygger energieffektiva byggnader.

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse Ska miljökvalitetsmålet att minska energianvändningen nås krävs ett krafttag i det befintliga byggnadsbeståndet. Detta sammanfaller med att ett stort renoverings- och underhållsbehov pockar på i såväl miljöprogramhusen som i skolor, kontor och sjukvårdsbyggnader. Intressant är att så många åtgärder blir lönsamma om man tar ett helhetsgrepp.

Se bifogad fil för datum, fullständigt program och anmälan.

För mer information, kontakta Stefan Olsson, tel. 0709-89 01 81, stefan.olsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

0734-40 82 75