Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, beskriver i en ny bok hur olika värden förändras och utmanas i det nya medielandskapet, i och med att gränsen mellan producent och konsument blir alltmer flytande.

Utvecklingen av medier har gjort att gränserna mellan producent och konsument blivit alltmer flytande. Med hjälp av en relativt enkelt och billig mjukvara kan varje musikkonsument idag också bli en producent, och göra sin musik tillgänglig för hela världen med ett knapptryck. Därigenom händer också något med värdet - det kulturella och sociala såväl som det ekonomiska.

I den nyutkomna boken Value and the Media sätter Göran Bolin begreppet värde i centrum, i förhållande till det nya medielandskapet som vuxit fram under de senaste två decennierna.

Värde kan vara så mycket mer än vad något kostar i kronor och ören. Värdet av en vara, tjänst eller företeelse uppstår i produktion och konsumtion av till exempel kultur, och kan förutom det krasst ekonomiska värdet vara även kulturellt, socialt, demokratiskt eller estetiskt.

- Det intressanta är att beroende på hur man rör sig mellan konsument- och producentrollen så sker också en sammanblandning av värdena eftersom olika roller domineras av olika värden. Det kan uppstå konflikter mellan olika värden, men även uppstå nya värdekombinationer, säger Göran Bolin.

I en medievärld med otydliga gränser kan till exempel alltför hårt drivna ekonomiska värden bli kontraproduktiva. Just mediemarknaden, menar Göran Bolin, är känslig och det är lätt att man går fel. Om till exempel Facebook försöker utöka det ekonomiska värdet på sin produkt men gör det utan att ta hänsyn till sociala värden, kan det lätt slå tillbaka och ge upphov till en badwill bland användarna som i slutändan ger minus i kassan.

Value and the Media utgör slutpunkten i projektet "Medier och värdeskapande". Boken är tänkt att kunna användas i senare delen av utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap och angränsande ämnen, men riktar sig även till andra forskare.

Kontakt: Göran Bolin, mobiltelefon: 070-830 02 54.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876