Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde beslutade nämnden att avslå föreningen Skönviksbackens backkommittés förslag till hur de kan driva backen säsongen 2019/2020. Nämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av Skönviksbacken med plan för möjlig utveckling av Skönviksberget under förutsättning att det finns medel i nämndes budgetram.

I nuläget har Timrå kommun tuffa sparkrav och har inte möjlighet att möta Skönviksbackens backkommittés förslag som innebär att kommunen skulle äga allt som tillhör backen efter inköp. Det innebär både förvaltning och investering, vilket är en felprioritering i vårt ekonomiska läge, säger Gunnar Grönberg, nämndsordförande kultur- och tekniknämnden.

Förvaltningen anser att kommunen inte ska köpa anläggningsdelar av föreningen eftersom de redan existerar i föreningen.

Nu föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska hänskjuta budgetfrågan runt driften av Skönviksbacken till kommunfullmäktige eftersom ett eventuellt driftavtal påverkar förvaltningens budgetram för 2020, avslutar Gunnar Grönberg.

Mer information: Gunnar Grönberg nämndsordförande, kultur- och tekniknämnden, tfn 070-334 44 11


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt