I podden Nya perspektiv samtalar Helene Hellmark Knutsson med människor hon möter inom ramen för sitt uppdrag som landshövding i Västerbotten. Carolina Kluft, friidrottsstjärnan som numera arbetar för att barn ska få möjlighet till en mer aktiv fritid, är poddens första gäst.

Syftet med podden är att synliggöra människor som besöker, eller lever och verkar i länet. Det första avsnittet, som spelades in i samband med Generation Peps och Carolina Klufts besök i Sävar i höst, släpps på torsdag den 19 november.

Podden ska ge perspektiv på aktuella frågor men också bidra till att komplettera bilden av Västerbotten. Nya perspektiv fungerar också som ett slag öppet lärande för Helene Hellmark Knutsson som är ny i rollen som landshövding sedan i augusti.

- Nya perspektiv ska också våga utmana vår självbild, ta upp obekväma sanningar och vända på perspektiven stad och land, säger Helene Hellmark Knutson.

De erfarenheter och berättelser som gästerna har med sig, och som landshövdingen får ta del av i jobbet, blir på det här sättet tillgängliga för fler.

Varje avsnitt är cirka 30 minuter långt och avslutas med att gästen berättar om sitt starkaste minne av, eller association till, Västerbotten.

Nya perspektiv finns tillgänglig via Länsstyrelsen Västerbottens externa webbplats och sociala medier. 

 

För mer information kontakta

Helene Hellmark Knutson
Landshövding Västerbotten

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04