På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår flera projekt för att minska de vårdrelaterade infektionerna. Fotograf/Källa: SU

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem. I Västra Götalandsregionen och på Sahlgrenska universitetssjukhuset pågår flera projekt där innovativ och kostnadseffektiv medicinteknik bidrar till att undvika vårdrelaterade infektioner.

 

I Västra Götalandsregionen kostar de vårdrelaterade infektionerna 200 miljoner kronor varje år. En av de vanligaste och mest kostsamma är infektion i sårområdet efter ett kirurgiskt ingrepp – en så kallad postoperativ sårinfektion. Det finns i dag många olika lösningar för att reducera postoperativa sårinfektioner och andra vårdrelaterade infektioner som uppstår före, under och efter operation. I Västra Götalandsregionen pågår ett ständigt och systematiskt förbättringsarbete såsom effektiviserade arbetssätt, följsamhet till basala hygienrutiner och registrering av antal vårdrelaterade infektioner. Dessutom pågår projekt med innovativ och kostnadseffektiv medicinteknik.

På måndagen hölls ett symposium om anitibiotikaanvändning och infektionsprevention före, under och efter operation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med Swedish Medtech och Västra Götalandsregionens Innovationsplattform.

Förbättra säkerheten vid höftfrakturkirurgi

Ett av de forskningsprojekt som presenterades på symposiet var Safe Hands. Annette Erichsen Andersson, sjuksköterska inom ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent i omvårdnad på Sahlgrenska Akademin, leder en grupp som fokuserar på forskning inom bland annat infektionsprevention i samband med kirurgi. En stor del av studierna syftar till att förbättra säkerheten och hälsan hos äldre patienter som genomgår höftfrakturkirurgi genom att minimera risken för vårdskador.

Till exempel har man provtagit luften i samband med höftprotesoperationer, där man undersöker sambandet mellan dörröppningar, antal personer i rummet och graden av bakterier i luften (CFU/m3). Inom kort kommer den fjärde fasen av studien att presenteras, där man kan visa hur ett förändrat arbetssätt leder till färre problematiska infektioner efter operation.

"Ett gissel för både patienter och vården"

Merparten av alla patienter med vårdrelaterade infektioner behandlas med antibiotika. Ur antibiotikaresistenssynpunkt är det därför viktigt att förebygga vårdrelaterade infektioner.

– Vårdrelaterade infektioner är ett gissel för både patienter och vården, och de riskerar också att driva på antibiotikaresistensen, säger Ola Rolfson, överläkare i ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor på Sahlgrenska Akademin.

– Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikarestens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande för den enskilda patienten och höga kostnader för sjukvården.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000