Om bara några veckor är grundläggningsarbetena i tung lera klara och då börjar arbetet ovan jord med det första av många stora byggprojekt i nya centralenområdet i Göteborg.

>Eftersom intresset är stort bland de 1300 medarbetare som ska ha sin arbetsplats här och eftersom projektet är först ut att byggas i ett mycket hett utvecklingsområde så bjuder Västfastigheter in till ett event.  

- Vi vill presentera den nu påbörjade byggnationen av Regionens Hus för alla som ska jobba här men även få tillfälle att träffa andra aktörer som vi samverkar med för att få både vårt projekt och helheten att fungera, säger Gunilla Axelson, förvaltare på Västfastigheter. 

- Det här har vi jobbat för i tio år nu, så att få visa var vi befinner oss idag, efter utredningar, bygglovsprocess och dialog med de verksamheter som ska flytta hit, känns otroligt bra. Regionens Hus kommer att ligga spännande till i ett område med nya bostäder, arbetsplatser, restauranger och människor som ska ta sig till Regionens Hus eller andra intressanta platser, fortsätter Gunilla Axelson. 

- Vi bygger inte bara ett hus, vi är med och bygger om stadsbilden till en modern, hållbar och mänsklig miljö för Göteborgarna, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen. 

- Men det som är intressantast för mig är att så många verksamheter för första gången samlas under ett och samma tak efter att i alla år ha funnits spridda på olika håll i Göteborg. Många enheter har redan utvecklat nära samarbeten så jag ser stora möjligheter i den framtid som Regionens Hus erbjuder, säger Ann-Sofi Lodin. 

- Så nu återstår att se till att byggprojektet håller tidplan och budget, säger Västfastigheters projektledare Daniel Dåverhög som ska se till att huset står klart våren 2019 i partneringsamarbetet med Skanska. 

På eventet kommer Ann-Sofi Lodin och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson med flera att redogöra för vad den nya byggnaden, arbetsplatsen och omgivningen kommer att innebära. 

De inbjudna är representanter från de tretton verksamheter som kommer att bli hyresgäster samt Göteborgs Stad, angränsande projekt, entreprenörer med flera. 

Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145