Om det är uppenbart oskäligt ska rätten till bistånd enligt LMA inte upphöra, enligt lagändringen. Ändringen gäller inte heller vuxna som bor tillsammans med sina barn under 18 år. De kommer fortfarande att ha rätt till bistånd tills dess att de lämnar Sverige. Migrationsverket ska göra en individuell bedömning i varje ärende innan beslut tas.

Migrationsverkets ansvar är att försöka förmå berörda personer att lämna boendet frivilligt då rätten till boende upphör. Om den boende inte vill lämna boendet frivilligt ska verket vända sig till Kronofogden och ansöka om handräckning.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om lagändringen i form av
frågor och svar, informationsblad och en informationsfilm.

Länk till regeringens beslutMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.