Sex akademiska ledamöter är nominerade till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Riksbankens Jubileumsfond är en privat stiftelse som stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap med över 500 miljoner kronor per år. Stiftelsens styrelse utses av riksdagen och består av 12 ledamöter: sex riksdagsledamöter, fyra personer från akademien och två med erfarenhet av finansförvaltning. Riksdagsledamöterna och universitetsrepresentanterna har personliga suppleanter.

De akademiska ledamöter som föreslås är:

Ordinarie ledamöter

  • Anders Malmberg, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet
  • Lynn Åkesson, professor i etnologi vid Lunds universitet, föreståndare för LU Futura
  • Christoffer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet

Suppleanter

  • Anne Grönlund, professor i sociologi, Umeå universitet
  • Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi vid Oslo universitet och föreståndare för CAS
  • Håkan Möller, professor i litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Sedan tidigare är Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Kungl Tekniska högskolan, ordinarie ledamot, och Laura Kolbe, professor i historia vid Helsingfors universitet, suppleant. Jan Häggström, tidigare chefsekonom för Handelsbanken, förslås omförordnas som ordinarie ledamot med särskild sakkunskap i finansförvaltning. Sedan tidigare är också Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, ordinarie ledamot med särskild sakkunskap i finansförvaltning. Hessius är ordförande för styrelsens Finanskommitté.

Riksdagens partier nominerar själva ledamöter ur riksdagen. Valet förrättas i år den 14 oktober.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435