Riksdagen har utsett nya ledamöter till RJ:s styrelse. Ny ordförande för styrelsen blir Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi och för närvarande prorektor vid Uppsala universitet.

Flera nya ledamöter och suppleanter har utsetts till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse. Den nya styrelsen börjar sitt arbete den 1 november 2020.

Nya ordinarie akademiska ledamöter:

  • Anders Malmberg, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet
  • Christoffer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet
  • Lynn Åkesson, professor i etnologi vid Lunds universitet, föreståndare för LU Futura

Nya suppleanter:

  • Anne Grönlund, professor i sociologi, Umeå universitet
  • Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi vid Oslo universitet och föreståndare för CAS
  • Håkan Möller, professor i litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Ny ordinarie riksdagsledamot:

  • Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Nya suppleanter:

  • Mattias Karlsson (M)
  • Niklas Karlsson (S)
  • Pyry Niemi (S)

Omförordnande:

Jan Häggström, tidigare chefsekonom för Handelsbanken, omförordnas som ordinarie ledamot med särskild sakkunskap i finansförvaltning. Gunilla Svantorp (S) och Ingemar Nilsson (S) omförordnas som ordinarie ledamöter samt Monica Haider (S) som suppleant. Dessutom omförordnas Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet, som suppleant.

Riksbankens Jubileumsfond är en privat stiftelse som stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap med över 500 miljoner kronor per år. Stiftelsens styrelse utses av riksdagen och består av 12 ledamöter: sex riksdagsledamöter, fyra personer från akademien och två med erfarenhet av finansförvaltning. Riksdagsledamöterna och universitetsrepresentanterna har personliga suppleanter.

Valet förrättades den 14 oktober i år.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435