IAF har utökat webbtjänsten Statistikdatabasen med uppgifter om arbetslöshetskassornas medlemsutveckling och medlemsavgifter, ekonomiska nyckeltal samt om arbetslöshetsförsäkringens finansiering.

I Statistikdatabasen kan användarna själva ta fram data om arbetslöshetsförsäkringen utifrån olika variabler. Sedan tidigare finns där bland annat uppgifter om utbetalningar av arbetslöshetsersättning, antalet ersättningstagare, arbetslöshetskassornas genomströmningstider för utbetalningar av arbetslöshetsersättning och Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt.


IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.


Kontakt


Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64