I dag lanserar Verbum AB sin nya hemsida.

I och med ny varumärkesprofilering lanserar nu Verbum sin nya hemsida under domänen www.verbum.se. Verbum har arbetat tillsammans med webb och designbyrån Doberman i detta projekt och hemsidan är en del i det förändringsarbete som pågår i koncernen. Vid årsskiftet gick Verbum Förlag samman med Berling Press och bildade det nya mediebolaget Verbum AB. Kyrkans eget mediebolag, skapat av kyrkan för kyrkan. I och med sammanslagningen skapades en helt ny logotyp och varumärkesprofil.

”Den nya hemsidan är ett led i den förändringsprocess som Verbum AB just nu genomgår. Vi arbetar med att renodla och skapa marknadsmässigt spännande, relevanta och användbara produkter för vår målgrupp. Den nya hemsidan visar en tydligare överblick över hela vårt sortiment avseende såväl produkter som tjänster. En modern lättnavigerad hemsida som ligger helt rätt i tiden och upplevs helt ny i ett nytt sammanhang.” säger Bo Westerdal marknad och försäljningschef på Verbum AB.För mer information kontakta marknad och försäljningschef Bo Westerdal
bo.westerdal@verbum.se, 08 – 743 65 22. Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28