Energikontor Sydosts medarbetare Eva Gustafsson doktorerade i förmiddags med en avhandling om förgasning av biomassa.

Grattis Eva Gustafsson, nybliven doktor i bioenergiteknik efter en lyckad disputation i förmiddags. Eva, som till vardags jobbar på Energikontor Sydost, har skrivit en avhandling om förgasning av biomassa. Eva har utvecklat och tillämpat en metod för karakterisering av partiklar från förgasning av biomassa. Ämnet, som det inte forskats på tidigare, rönte stort intresse från opponent och betygskommitté.

Bioenergi är energi som utvinns från biomassa vilket innefattar allt levande material. Framför allt produceras värme, både i enskilda anläggningar och i stora fjärrvärmeanläggningar, men även elektricitet och fordonsdrivmedel produceras. Genom att förgasa biomassan vid hög temperatur kan bränslet omvandlas till en gas med hög koncentration av kolmonoxid, vätgas och metan. Denna gas kan sedan omvandlas via kemiska processer till produkter lämpliga som fordonsdrivmedel. För att biodrivmedel ska kunna konkurrera med fossila bränslen krävs att processen optimeras. En viktig del i denna optimering är att studera de partiklar som bildas som föroreningar i förgasningsprocessen, både från askan i bränslet men även från den organiska delen av bränslet. Detta för att kunna optimera den utrustning som används för att rena och uppgradera produktgasen.

Eva Gustafsson är doktorand i bioenergiteknik vid Linnéuniversitetet sedan 2005. Hon har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola och kommer ursprungligen från Ullared i Halland.

Avhandlingen ”Characterization of particulate matter from atmospheric fluidized bed biomass gasifiers” kan beställas från Linnaeus University Press, 0470-70 82 67 eller lupress@lnu.se.

 

För mer information kontakta Eva Gustafsson, 0470-72 47 72 eller eva.gustafsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56